Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1860231 obálek a 462057 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS

Autor: Dana Dvořáková
ISBN: 9788026506928
NKP-CNB: cnb002955713
OKCZID: 127826556

Citace (dle ČSN ISO 690):
DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 5. aktualizované a přepracované vydání. Brno: BizBooks, 2017. 368 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Jak porozumět účetní závěrce sestavené podle IFRS. Cílem knihy je pomoci nejširší veřejnosti porozumět logice mezinárodních standardů účetního výkaznictví a usnadnit výkladem i praktickými příklady studium i následnou aplikace těchto standardů v praxi.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

eReading.cz 299.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.166.133...)