Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173181 obálek a 537433 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Po práci je pořád legrace : lexikon lidové tvořivosti z dob budování kapitalismu

Autor: Jan Nejedlý, Jakub Šofar
Rok: 2020
ISBN: 9788026509288
NKP-CNB: cnb003216177
OKCZID: 128307479

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEJEDLÝ, Jan. Po práci je pořád legrace: lexikon lidové tvořivosti z dob budování kapitalismu. 1. vydání. V Brně: BizBooks, 2020. 189 stran, 19 nečíslovaných stran obrazových příloh.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.187...)