Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2182671 obálek a 542249 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

44 kapitol o 4 mužích

Autor: BB Easton, Jana Pacnerová
Rok: 2020
ISBN: 9788026913009
NKP-CNB: cnb003214943
OKCZID: 128278048

Citace (dle ČSN ISO 690):
EASTON, BB. 44 kapitol o 4 mužích. Překlad Jana PACNEROVÁ. Vydání první. Praha: Baronet, 2020. 312 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.172.233...)