Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2325121 obálek a 586491 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kukadýlko

Autor: Pavla Soletka Krátká, Marie Snášelová Štorková, Ferdinand Leffler
ISBN: 9788027007684
NKP-CNB: cnb002844942
OKCZID: 127640695

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRÁTKÁ, Pavla Soletka. Kukadýlko. Vydání první. Ilustroval Marie SNÁŠELOVÁ ŠTORKOVÁ, editor Ferdinand LEFFLER. V Letech u Dobřichovic: Flera :, Elmavia, 2016, 36 s. ISBN 978-80-270-0768-4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.99...)