Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2613812 obálek a 779782 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pavel Anzenbacher: 1901-1987Autor: Kornatovský, Ivo, Anzenbacher, Pavel a Klášter cisterciáků (Plasy, Česko)
Rok: 2018
ISBN: 9788027033225
NKP-CNB: cnb002969505
OKCZID: 127922266

Citace (dle ČSN ISO 690):
KORNATOVSKÝ, Ivo. Pavel Anzenbacher: 1901-1987. Ilustrace Pavel ANZENBACHER. Plasy: Plasy sobě z.s., 2018. 36 nečíslovaných stran. Tilia Plassensis, 15. svazek.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)