Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2389269 obálek a 595626 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rytíři nebes : fragmenty = The knights of the heaven : fragments

Autor: Jan Kratochvil, Sabina Kratochvilová, Tomáš Staněk
ISBN: 9788027034154
NKP-CNB: cnb002972527
OKCZID: 128001725

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRATOCHVIL, Jan. Rytíři nebes: fragmenty = The knights of the heaven : fragments. Překlad Tomáš STANĚK. Druhé upravené a doplněné vydání. Brno: Muzeum českého a slovenského exilu, [2017]. 717 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.117...)