Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2289624 obálek a 577425 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vyhodnocování experimentálních dat : výběr základních statistických metod

Autor: Milan Javůrek, Ivan Taufer
ISBN: 9788027036110
NKP-CNB: cnb002982360
OKCZID: 127885044

Citace (dle ČSN ISO 690):
JAVŮREK, Milan a Ivan TAUFER. Vyhodnocování experimentálních dat: výběr základních statistických metod. 2. doplněné a opravené vydání. Pardubice: vlastním nákladem, 2018. 183 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.232.129...)