Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2614230 obálek a 779950 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Interakce vědy s politickým a správním rozhodováním v environmentální oblastiAutor: Šárka Angst, Bedřich Moldan, Ladislav Miko, Jan Frouz
ISBN: 9788027037179
NKP-CNB: cnb002955086
OKCZID: 127866651

Citace (dle ČSN ISO 690):
ANGST, Šárka. Interakce vědy s politickým a správním rozhodováním v environmentální oblasti. Vydání 1. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Kancelář Akademie věd ČR, 2018. 39 stran. Strategie AV21. Rozmanitost života a zdraví ekosystémů.


Anotace

 

Brožura shrnuje obtíže, které přináší komunikace vědců a rozhodovací sféry, a způsoby, jak jim čelit. Obecné principy ilustruje na případových studiích.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)