Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171176 obálek a 536591 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Marketing, reklama, cena obvyklá

Autor: Vítězslav Hálek
ISBN: 9788027039265
NKP-CNB: cnb002994756
OKCZID: 128035956

Citace (dle ČSN ISO 690):
HÁLEK, Vítězslav. Marketing, reklama, cena obvyklá. První vydání. Hradec Králové: Vítězslav Hálek, 2018. 368 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.112...)