Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172717 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

110 příběhů královopolských osobností vydáno při příležitosti 110. výročí udělení městského znaku Královu Poli

Autor: Jana Novotná, Zdeňka Dubová, Renata Fajtová, František Navrátil, Pavel Paleček, Petr Podroužek, Eva Žabka Poláková, Alena Šimková
ISBN: 9788027044504
OKCZID: 127964732

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVOTNÁ, Jana, Zdeňka DUBOVÁ, Renata FAJTOVÁ, František NAVRÁTIL, et al. 110 příběhů královopolských osobností. Vydání první. Brno: Královo Pole, 2018. 162 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.112...)