Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2265669 obálek a 570862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vokologie I : funkční diagnostika a léčba hlasových poruch

Autor: Martin Kučera, Marek Frič, Kristýna Kučerová
Rok: 2019
ISBN: 9788027062003
NKP-CNB: abd001-002298945
OKCZID: 128225885

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUČERA, Martin. Vokologie I: funkční diagnostika a léčba hlasových poruch. 1. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2019. 225 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.234.247...)