Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2414477 obálek a 660901 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Blažkovi

Autor: Václav Sklenář
ISBN: 9788027072316
NKP-CNB: cnb003164372
OKCZID: 128555390

Citace (dle ČSN ISO 690):
SKLENÁŘ, Václav. Blažkovi. Praha: nákladem Jana Sklenáře, 2019. 40 stran, iv strany obrazových příloh.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.231.230...)