Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2317110 obálek a 583652 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

100 pálavských rostlin : fotografický průvodce

Autor: Helena Prokešová, Kryštof Chytrý
ISBN: 9788027073610
NKP-CNB: cnb003173094
OKCZID: 128358764

Citace (dle ČSN ISO 690):
PROKEŠOVÁ, Helena. 100 pálavských rostlin: fotografický průvodce. 1. vydání. Mikulov: Okrašlovací spolek Mikulov ve spolupráci se Správou CHKO Pálava, 2020. 211 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.176...)