Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2182410 obálek a 542141 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hradiště svatého Hippolyta naproti Znojmu = Pöltenberg gegenüber Znaim

Autor: Jiří Kacetl
ISBN: 9788027078042
NKP-CNB: cnb003215269
OKCZID: 128358382

Citace (dle ČSN ISO 690):
KACETL, Jiří. Hradiště svatého Hippolyta naproti Znojmu =: Pöltenberg gegenüber Znaim. První vydání. Ve Znojmě: Římskokatolická farnost Znojmo-Hradiště, 2020. 48 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.160.19...)