Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1940097 obálek a 482278 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Medicínská biofyzika | Navrátil Leoš, Rosina Jozef, kolektiv

ISBN: 9788027102099
NKP-CNB: cnb003087009
OKCZID: 128038191

Citace (dle ČSN ISO 690):
NAVRÁTIL, Leoš. Medicínská biofyzika. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. 431 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Aktualizované a přepracované vydání základní učebnice nezbytné pro absolvování prvních ročníků lékařských, popřípadě nelékařských zdravotnických fakult, ale i přírodovědných a technických oborů. Informace, které čtenář získá, jsou však potřebné pro celé další studium medicíny a medicínskou praxi.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

GRADA Publishing, a.s. 589.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (35.153.73...)