Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2182671 obálek a 542249 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Emoční poruchy v dětství a dospívání

Autor: Petr Pöthe
ISBN: 9788027110384
OKCZID: 128364147

Citace (dle ČSN ISO 690):
PÖTHE, Petr. Emoční poruchy v dětství a dospívání. 3., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2020. 261 stran. Psyché.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.233.111...)
 
 
 

Seznam literatury