Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2379032 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Angličtina - Business English : osobní a písemná komunikace, telefonování, porady, vyjednávání, prezentace

Autor: Zuzana Hlavičková
ISBN: 9788027112975
NKP-CNB: cnb003266249
OKCZID: 128453080

Citace (dle ČSN ISO 690):
HLAVIČKOVÁ, Zuzana. Angličtina - Business English: osobní a písemná komunikace, telefonování, porady, vyjednávání, prezentace. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 159 stran. Velmi lehce.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.98...)