Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zapojení ČR do mezinárodního úsilí o posílení globální měnové a finanční stability

Autor: Petr Sedláček
ISBN: 9788027117376
NKP-CNB: cnb003261802
OKCZID: 128436781

Citace (dle ČSN ISO 690):
SEDLÁČEK, Petr. Zapojení ČR do mezinárodního úsilí o posílení globální měnové a finanční stability. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 172 stran.


Anotace

 

Předkládaná publikace ukazuje, jakým způsobem se Česká republika podílela a podílí na mezinárodním úsilí v oblasti globální governance, mezinárodního dohledu MMF, kurzů a kurzových režimů, řízení kapitálových toků a globální sítě finanční záchrany.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.124...)