Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Moderní gynekologieAutor: Aleš Roztočil
Rok: 2024
ISBN: 9788027120055
NKP-CNB: cnb003604269
OKCZID: 129252051


Anotace

 

Celobarevné, bohatě ilustrované 2., přepracované a doplněné vydání publikace pojednává o klasických gynekologických nozologických jednotkách. V rámci lepšího začlenění gynekologie do soustavy ostatních medicínských odborností je text knihy rozšířen o kapitoly pojednávající i o hraničních oborech gynekologie.


Dostupné zdroje

GRADA Publishing, a.s.
KNIHCENTRUM.cz
eReading.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)