Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939297 obálek a 482069 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Finanční analýza - 6. aktualizované vydání | Růčková Petra - e-kniha

ISBN: 9788027120284
NKP-CNB: cnb003065131
OKCZID: 128020229

Citace (dle ČSN ISO 690):
RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 6. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. 152 stran. Finanční řízení.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash-flow při zpracovávání finanční analýzy. Využijte tyto metody ve své podnikatelské praxi.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

GRADA Publishing, a.s. 254.00 Kč
eReading.cz 254.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.81.73...)
 
 
 

Seznam literatury