Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2091461 obálek a 514749 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do podnikové ekonomiky | Martinovičová Dana, Konečný Miloš, Vavřina Jan

ISBN: 9788027120345
NKP-CNB: cnb003124755
OKCZID: 128201460

Citace (dle ČSN ISO 690):
MARTINOVIČOVÁ, Dana. Úvod do podnikové ekonomiky. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. 220 stran. Expert.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Kniha seznamuje se základy řízení majetku a finančních zdrojů podniku a objasňuje základní ekonomické veličiny v podniku, financování a finančního rozhodování. Druhé vydání publikace je kompletně aktualizováno s ohledem na nový zákon o účetnictví a další právní předpisy.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

GRADA Publishing, a.s.


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.95.139...)