Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Začínáme podnikat : s případovými studiemi začínajících podnikatelů

Autor: Jitka Srpová
ISBN: 9788027122530
NKP-CNB: cnb003181946
OKCZID: 128314529

Citace (dle ČSN ISO 690):
SRPOVÁ, Jitka. Začínáme podnikat: s případovými studiemi začínajících podnikatelů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 260 stran. Expert.


Anotace

 

Publikace zkušených autorů ukazuje, jak hledat podnikatelské nápady a objevovat podnikatelské příležitosti, jak svůj nápad strukturovat do podoby byznys modelu, jak vytvořit zakladatelský rozpočet a podnikatelský plán a jaké jsou možnosti financování začínajících podnikatelů. Pro inspiraci v knize najdete případové studie začínajících firem.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

GRADA Publishing, a.s.


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.234.223...)