Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2317110 obálek a 583652 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hry na rozvoj verbální komunikace

Autor: Petr Staníček
ISBN: 9788027124299
NKP-CNB: cnb003214640
OKCZID: 128355990

Citace (dle ČSN ISO 690):
STANÍČEK, Petr. Hry na rozvoj verbální komunikace. Vydání 1. Praha: Grada, 2020. 192 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.176...)