Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323376 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Marie Rozsypalová

ISBN: 9788027125029
OKCZID: 128435883

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠKARDOVÁ, Lucie. Marie Rozsypalová: život sestry. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 78 stran. Sestra.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.122...)