Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181015 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Estetické operace nosu v klinické praxi | Měšťák Jan

ISBN: 9788027125937
OKCZID: 128265132

Citace (dle ČSN ISO 690):
MĚŠŤÁK, Jan. Estetické operace nosu v klinické praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 207 stran.
Zdroj:


Anotace

 

Publikace poukazuje na význam dobře provedené operace nosu a její vliv na zásadní změnu sebevědomí a kvalitu života operovaného. To je hlavní náplní knihy, ve které autor shrnuje svoje celoživotní zkušenosti operatéra, problematiku ale pojímá v širších souvislostech.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

GRADA Publishing, a.s.


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.204.55...)