Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172630 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Image a firemní identita

Autor: Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš, Jan Binar
ISBN: 9788027128419
NKP-CNB: cnb003218251
OKCZID: 128363193

Citace (dle ČSN ISO 690):
VYSEKALOVÁ, Jitka. Image a firemní identita. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 223 stran. Expert.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.74...)