Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2514595 obálek a 722087 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sny, básně, textyAutor: Kurt Gebauer
Rok: 2021
ISBN: 9788027128723
NKP-CNB: cnb003379383
OKCZID: 128734878

Citace (dle ČSN ISO 690):
GEBAUER, Kurt. Sny, básně, texty. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. 153 stran.


Anotace

 

Kniha básní, snů a dalších textů sochaře, malíře a fotografa Kurta Gebauera, které osobně ilustroval. Součástí publikace je také text Lenky Klodové, který vás nechá nahlédnout pod pokličku autorovy učitelské dráhy.S lehkým úsměvem a tak trochu pobaveně Kurt Gebauer vysvětluje, že psaní ho vždy bavilo, avšak to, co vytvořil, nepublikoval. Od mládí si vedl deníky, shromažďoval poznámky, hojně korespondoval. K jeho velkým literárním vzorům patřil Franz Kafka a plejáda francouzských básníků v čele s Rimbaudem, Verlainem, Baudelairem a Apollinairem. Tyto inspirace se projevují i v autorově svébytné literární tvorbě, a to nejen v poezii. Vyhraněná práce se slovem, smysl pro detail i básnické vyjádření se totiž objevují i v jeho esejích, které většinou pojednávají o tom, co se mu "zdá být divné, až nebezpečné". Jako bonus této knihy lze chápat dialogy Lenky Klodové se studenty ateliéru Kurta Gebauera z let 1990-1997, kteří hodnotí a vzpomínají na tuto mimořádnou osobnost české kultury v rozhovorech, jež opticky připomínají zkrácenou divadelní hru o jedenácti jednáních.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (44.200.25...)