Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437844 obálek a 679390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nová společnost s ručením omezeným : právo - účetnictví - daně

Autor: Markéta Pravdová, Lucie Josková, Eva Dvořáková
ISBN: 9788027130177
OKCZID: 128505934

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRAVDOVÁ, Markéta. Nová společnost s ručením omezeným: právo - účetnictví - daně. 4. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. 282 stran. Právo pro praxi.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.227.235...)