Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2550019 obálek a 740532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Postupy v ošetřovatelské péči 1ISBN: 9788027130320
OKCZID: 128812059

Citace (dle ČSN ISO 690):
PLEVOVÁ, Ilona. Postupy v ošetřovatelské péči. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2022. 160 stran. Sestra.


Anotace

 

Publikace je zaměřena na základní fyzikální vyšetření pacienta a měření fyziologických funkcí. Je vhodná pro všechny studenty připravující se na povolání nelékařského zdravotnického pracovníka.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)