Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387920 obálek a 594436 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Všichni jsme lobbisté

Autor: Václav V. Nekvapil
ISBN: 9788027130726
NKP-CNB: cnb003314685
OKCZID: 128532043

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEKVAPIL, Václav V. Všichni jsme lobbisté. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. 157 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.5...)