Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2315885 obálek a 583221 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Naděje v medicíně

ISBN: 9788027130771
OKCZID: 128449740

Citace (dle ČSN ISO 690):
PTÁČEK, Radek, ed. a BARTŮNĚK, Petr, ed. Naděje v medicíně. 1. vydání. Praha: Grada, 2020. xiv, 422 stran. Edice celoživotního vzdělávání ČLK.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.228...)