Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Java : programování podprocesů (vláken)

ISBN: 9788027132669
NKP-CNB: aba013-001874768
OKCZID: 128559488

Citace (dle ČSN ISO 690):
VIRIUS, Miroslav. Java: programování podprocesů (vláken). První vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. 198 stran. Knihovna programátora.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.185...)