Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670675 obálek a 806423 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nástroje slaďování osobního a pracovního života : z pohledu zaměstnance i zaměstnavateleAutor: Šárka Homfray, Jana Skalková, Klára Čmolíková Cozlová
ISBN: 9788027133413
OKCZID: 128764779

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOMFRAY, Šárka. Nástroje slaďování osobního a pracovního života: z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2022. 168 stran. Právo pro každého.


Anotace

 

Výhody a stinné stránky vybraných nástrojů slaďování osobního a pracovního života v kontextu s českou právní úpravou.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury