Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2908352 obálek a 878396 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Multimorbidita v klinické praxiAutor: Jan Václavík, Zdeněk Lys
Rok: 2023
ISBN: 9788027137510
ISBN: 9788027170241
NKP-CNB: cnb003565432
OKCZID: 129121971

Citace (dle ČSN ISO 690):
VÁCLAVÍK, Jan. Multimorbidita v klinické praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2023. 334 stran.


Anotace

 

Monografie poskytuje ucelený pohled na multimorbidní pacienty – primárně geriatrické, ale i mladší – z hlediska obecného i jednotlivých odborností. Polymorbidita a s ní související polyfarmakoterapie jsou velmi aktuálními problémy týkajícími se širokého okruhu pacientů i lékařů a v české literatuře dosud podobný pohled na problematiku chyběl.


Dostupné zdroje

GRADA Publishing, a.s.
KNIHCENTRUM.cz
TeamLibrary.cz
Československá bibliografická databáze
eReading.cz
Flexibooks
Palmknihy.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)