Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647813 obálek a 797865 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Waldemar Matuška : snům ostruhy dátAutor: Michal Bystrov
ISBN: 9788027704040
NKP-CNB: cnb003457914
OKCZID: 128905222

Citace (dle ČSN ISO 690):
BYSTROV, Michal. Waldemar Matuška: snům ostruhy dát. Praha: Dobrovský s.r.o., 2022. 244 stran. Pangea.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)