Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Praktická příručka pro implementaci práva Evropské unie do českého právního řádu : komentář s příklady k vybraným článkům Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské uniiAutor: Markéta Whelanová, Robert Zbíral, Jan Grinc
ISBN: 9788028000653
OKCZID: 128847942

Citace (dle ČSN ISO 690):
WHELANOVÁ, Markéta. Praktická příručka pro implementaci práva Evropské unie do českého právního řádu: komentář s příklady k vybraným článkům Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 258 stran. Spisy Právnické fakulty MU, sv. č. 725.


Anotace

 

Příručka pro implementaci práva EU je určena zejména těm, kteří jsou přímo zapojeni do procesu implementace práva EU do českého právního řádu, tj. legislativcům z jednotlivých ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Účelem příručky je okomentovat vybraná ustanovení metodických pokynů a zejména pak doplnit o praktické příklady, ze kterých bude patrné, jak se dané pravidlo metodických pokynů uplatňuje v praxi. Kniha je zdarma, hradíte náklady na logistiku a skladování ve výši 50 Kč včetně DPH za 1 kus.


Dostupné zdroje

Nakladatelství Masarykovy univerzity


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)