Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670280 obálek a 806177 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Církev a stát 2022 : sborník příspěvků z konferenceAutor: Jaroslav Benák
ISBN: 9788028001728
OKCZID: 128938032

Citace (dle ČSN ISO 690):
BENÁK, Jaroslav, ed. Církev a stát 2022: sborník příspěvků z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 93 stran. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; sv. č. 727 =, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 727., Scientia.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)