Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907057 obálek a 877612 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pohansko u Břeclavi : sociální a ekonomická stratifikace velkomoravského centra na základě archeozoologických analýzAutor: Gabriela Dreslerová
Rok: 2023
ISBN: 9788028003425
ISBN: 9788028003432
NKP-CNB: cnb003531987
OKCZID: 129209871

Citace (dle ČSN ISO 690):
DRESLEROVÁ, Gabriela. Pohansko u Břeclavi: sociální a ekonomická stratifikace velkomoravského centra na základě archeozoologických analýz. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 211 stran. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae =, Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 529.


Anotace

 

Tato monografie zkoumá rozdíly v kvalitě živočišné stravy, které souvisejí se sociální strukturou osídlení, stejně jako s ekonomickou orientací společnosti na Pohansku a v jeho okolí. Osteologické soubory, často označované jako „kuchyňský odpad“, přinášejí nejen důležité informace o spotřebě živočišné potravy, ale odrážejí také povahu chovu hospodářských zvířat. Osteologická studijní oblast Pohansko sestává celkem ze sedmi lokalit, z nichž tři se nacházejí mimo hradiště. Časové spektrum jejich datování sahá od období raného středověku (RS1) do konce velkomoravského období (RS4).


Dostupné zdroje

Nakladatelství Masarykovy univerzity
eReading.cz
Flexibooks
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz
Palmknihy.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury