Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Agresia a násilie : psychológia ľudskej agresie a jej podoby v domácom prostredí, v škole, v práci, vo väzniciach a v športeAutor: Lovaš, Ladislav
Rok: 2010
ISBN: 9788055117522
OKCZID: 110818472

Citace (dle ČSN ISO 690):
LOVAŠ, Ladislav. Agresia a násilie: psychológia ľudskej agresie a jej podoby v domácom prostredí, v škole, v práci, vo väzniciach a v športe. Bratislava: Ikar, 2010, 197 s. Pegas, zv. 22. ISBN 978-80-551-1752-2.


Anotace

 

Kniha prináša prehľad základných poznatkov zo psychológie agresie. Vychádza z chápania agresie ako zámerného ubližovania inej osobe, konaného s úmyslom poškodiť ju. Podáva prehľad poznatkov, ktoré sa týkajú rôznych faktorov agresívneho správania ľudí. Patria k nim vnútorné stavy a procesy, ktoré agresii predchádzajú, okolnosti, ktoré agresívne správanie bezprostredne vyvolávajú, a podmienky, ktoré samy agresiu nevyvolávajú, ale jej výskyt napomáhajú. V druhej časti sú prezentované poznatky týkajúce sa podôb a faktorov agresie v rôznych prirodzených sociálnych prostrediach. Konkrétne opisuje a analyzuje agresiu v domácom prostredí, v škole, v práci, vo väzniciach a v oblasti športu. Vzhľadom na charakter a rozsah kniha môže byť využívaná v rámci štúdia psychológie, ale aj ďalších odborov, ako sú pedagogika, sociológia, sociálna práca, ošetrovateľstvo. Rovnako môže byť užitočným zdrojom informácií pre odborníkov z uvedených a ďalších oblastí, ktorých súčasťou práce je styk s agresívne sa správajúcimi ľuďmi, prípadne ich zaujíma problematika agresie v súvislosti s výskumom.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)