Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2464149 obálek a 692442 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Reformácia v strednej Európe = Reformáció közép-Európában = Reformation in mittel-Europa. I

Autor: Annamária Kónyová, Peter Kónya
ISBN: 9788055522654
OKCZID: 128438418

Citace (dle ČSN ISO 690):
KÓNYOVÁ, Annamária, ed. a KÓNYA, Peter, ed. Reformácia v strednej Európe =: Reformáció Közép-Európában = Reformation in Mittel-Europa. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018. 2 svazky (610 ; 801 stran).


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.81.89...)