Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2386679 obálek a 592962 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944 : náčrt dejín Komunistickej strany Slovenska v odboji a v Povstaní

Autor: Marek Syrný
Rok: 2013
ISBN: 9788055706733
NKP-CNB: aba004-slk20140552381
OKCZID: 114288806

Citace (dle ČSN ISO 690):
SYRNÝ, Marek. Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944: náčrt dejín Komunistickej strany Slovenska v odboji a v povstaní. Banská Bystrica: Belianum v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2013, 335 s. ISBN 978-80-557


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.179...)