Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2847728 obálek a 855372 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základné lokomócie a sezónne pohybové činnosti : (učebné texty)Autor: Naďa Novotná, Róbert Rozim
Rok: 2014
ISBN: 9788055707549
OKCZID: 122661728

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVOTNÁ, Naďa. Základné lokomócie a sezónne pohybové činnosti: (učebné texty). Vydanie prvé. Banská Bystrica: Belianum, 2014. 105 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)