Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914039 obálek a 881551 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Od demokracie k autoritárstvu : Ponitrie v období autonómie (1938-1939)Autor: Róbert Arpáš
ISBN: 9788055816722
OKCZID: 128624256

Citace (dle ČSN ISO 690):
ARPÁŠ, Róbert, ed. Od demokracie k autoritárstvu: Ponitrie v období autonómie (1938-1939). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021. 167 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)