Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2701892 obálek a 826524 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ústava Slovenskej republiky : komentár. Zväzok I., (Základné princípy a ľudské práva)Autor: Ladislav Orosz, Ján Svák
ISBN: 9788057103806
OKCZID: 128685882

Citace (dle ČSN ISO 690):
OROSZ, Ladislav. Ústava Slovenskej republiky: komentár. Prvé vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. lxx, 821 strán. Komentáre Wolters Kluwer.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)