Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173059 obálek a 537431 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Multikulturalismus : zkoumání politiky uznání.

Autor: Taylor, Charles
Rok: 2001
ISBN: 9788070071618
NKP-CNB: cnb001179367
OCLC Number: (OCoLC)53266571
OKCZID: 110006292
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
TAYLOR, Charles a GUTMANN, Amy, ed. Multikulturalismus: zkoumání politiky uznání. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2001. 183 s. Filosofie a sociální vědy, sv. 11.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Sborník příspěvků různých autorů z oboru filozofie, sociálních a politických věd se snaží být výzvou k veřejné diskusi na téma multikulturalismus a politika uznání (přiznání a respektování práv ostatních lidí, ať už jsou příslušníky konkrétního rodu, rasy, pohlaví, etnika, národnosti či kultury). Tato výzva je dána poukázáním autorů sborníku na zásadní problémy, které s sebou oba fenomény přinášejí - např. skloubení skupinového uznání a kolektivní dimenze s osobní autenticitou a individualitou, vztah většinových a menšinových kultur, zajištění nejen uznání, ale také přežití menšinových kultur atd. Zároveň je multikulturalismus prezentován jako zásadní demokratický a lidský požadavek,který by měl být uplatňován v liberálně demokratické společnosti, neboť vyjadřuje hrdost k vlastní identitě a autenticitě, vzájemnou úctu a uznání hodnoty jedinečnosti všech forem života.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.239.167...)