Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670675 obálek a 806423 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Budoucnost lidské přirozenosti: Na cestě k liberální eugenice? = [Orig.: Die Zukunft der menschlichen Natur : Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenick?]Autor: Habermas, Jurgen, Habermas, Jürgen a Bakešová, Alena
Rok: 2003
ISBN: 9788070071748
NKP-CNB: cnb001255939
OCLC Number: (OCoLC)56870194
OKCZID: 110002976
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HABERMAS, Jürgen. Budoucnost lidské přirozenosti: na cestě k liberální eugenice?. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2003, 125 s. Filosofie a sociální vědy, sv. 12. ISBN 80-7007-174-5.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné přes terminál )Anotace

 

První přednáška na základě konfrontace Kantovy a Kierkegaardovy koncepce zdůrazňuje význam zdrženlivosti jako kritéria formování stanovisek k důležitým životním otázkám (genové inženýrství). Následující dílo se věnuje aktuálnímu genovému výzkumu z hlediska morálního statutu lidského života, kterým člověk disponuje dříve, než se stane osobou. Habermas se domnívá, že v případě embryonálního výzkumu dochází k úzkému propojení mezigeneračních činů, za něž nemůže být nikdo volán k odpovědnosti. Současně však terapeutické cíle genové techniky jsou plně závislé na souhlasu ostatních lidských bytostí. Postskriptum reaguje na námitky ideových odpůrců vůči předchozímu příspěvku. Závěrečný projev zkoumá nároky vzrůstající sekularizace na příslušníky demokratických společností. Žijící klasik světové filozofie se zabývá dvěma důležitými etickými problémy (genetické experimenty, role víry) současného světa.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)