Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2540792 obálek a 735990 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Politika jednoty ve světě proměnAutor: Joseph Grim Feinberg, Michael Hauser, Jakub Ort
ISBN: 9788070076828
OKCZID: 128652543

Citace (dle ČSN ISO 690):
FEINBERG, Joseph Grim. Politika jednoty ve světě proměn. Vydání první. Praha: Filosofia, 2021. 204 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.232.59...)