Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ve světě matematických aplikací

ISBN: 9788070150238
OKCZID: 127888556

Citace (dle ČSN ISO 690):
Ve světě matematických aplikací. Editor Eduard FUCHS, editorka Eva ZELENDOVÁ. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2017. 1 CD-ROM.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.5...)