Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939786 obálek a 482273 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Svět matematických aplikací

Autor: Eduard Fuchs, Eva Zelendová
ISBN: 9788070150337
NKP-CNB: cnb003085280
OKCZID: 128042174

Citace (dle ČSN ISO 690):
FUCHS, Eduard, ed. a ZELENDOVÁ, Eva, ed. Svět matematických aplikací. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2018. 242 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.209.104...)