Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2091359 obálek a 514703 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Čtvrt století nad Komenským

Autor: Nováková, Julie, Kalich, nakladatelství a knihkupectví
Rok: 1990
ISBN: 9788070170847
NKP-CNB: cnb000056893
OCLC Number: (OCoLC)85661133
OKCZID: 110533288

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVÁKOVÁ, Julie. Čtvrt století nad Komenským. 1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1990. 251 s. Studijní texty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.206.12...)